BAZA WIEDZY

Analiza dostępnych na rynku desek kompozytowych

WPC (ang. skrót od Wood plastic composite) jest kompozytem na osnowie polimerów termoplastycznych z dodatkiem włókien drzewnych. Ze względu na rodzaj zastosowanego polimeru możemy wyróżnić dwa podstawowe gatunki kompozytów.

Pierwszym gatunkiem są kompozyty na bazie PVC (polichlorek winylu). PVC występuje w polskim nazewnictwie jako PCV, skrót ten jest wprawdzie niepoprawny, jednak na tyle szeroko stosowany, że praktycznie wyparł poprawną nazwę. PVC jako tworzywo sztuczne, ze względu na swoje wysokie parametry fizyko-mechaniczne, zwłaszcza w kontekście odporności na działanie czynników atmosferycznych, wykorzystywane jest głównie do produkcji wyrobów stosowanych w budownictwie, które ze względu na swoją charakterystykę użytkową wymagają dużej wytrzymałości mechanicznej (stolarka okienna , rynny, wykładziny podłogowe, elektroizolacje, rury). Zastosowanie PVC jako osnowy w kompozytach WPC powoduje, że parametry wytrzymałościowe „przenoszone” są bezpośrednio na deski kompozytowe. Pomimo wyższych kosztów, oraz bardziej skomplikowanego procesu produkcji, PVC jako baza dla kompozytu, jest w dominującej większości wybierany przez europejskich producentów. Głównym powodem są właściwości charakterystyczne dla kompozytów WPC na bazie PVC:

Czytaj więcej...

Wskazówki odnośnie rozróżniania gatunków kompozytów WPC

Często dystrybutorzy chińskich desek kompozytowych nie ujawniają informacji na temat składu i kraju pochodzenia oferowanych przez nich produktów. Aby ułatwić identyfikację zalecamy zwrócić uwagę na:

  • cenę ( na rynku polskim ceny wyrobów chińskich na bazie PP i PE zawierają się w przedziale 200-260 zł/m2 kompletnego systemu, natomiast kompozytów na bazie PVC 280-340 zł/m2 kompletnego systemu, często ceny podawane są również w przeliczeniu m2 samej deski, lub za 1 m deski. Warto, jako punkt odniesienia porównywać jednak 1 m2 kompletnego systemu, ponieważ z racji różnic w wymiarach desek, szerokości dylatacji oraz cen poszczególnych elementów systemu, często niska cena deski tarasowej kompensowana jest wyższą ceną niezbędnych do montażu systemu dodatkowych elementów.

Czytaj więcej...